Dr. Emile Keyzer

Dr. Emile Keyzer (°1962)

  • Cardioloog
  • Device-specialist (pacemaker - ICD)
  • ECG-expert

Emile Keyzer (° 1962) studeerde geneeskunde aan RUCA en UIA en specialiseerde tot cardioloog aan de UA. Zijn opleiders waren o.a. Dr. E. Vanhouwe, Dr. U. Vanwalleghem, Dr. J.Verelst, Prof. J. Snoeck, Prof. C. Vrints, Dr. H.Dohmen. Deze laatste was op zijn beurt opgeleid bij Prof. H. Wellens, net als onder meer Prof. P. Brugada.

Vooral door collega Dohmen ontstond naast algemene cardiologie de speciale interesse voor electrocardiografie en pacing. Emile Keyzer geeft regelmatig interactive cursussen aan assistenten en huisartsen over praktische EKG interpretatie.

Sedert 1995 is hij verbonden aan hartcentrum ZNA, site Jan Palfijn waar hij ook een groot deel van de pacemakerimplantaties verzorgt. De thuispraktijk wordt reeds evenlang samen gevoerd met zijn echtgenote Bettina die naast vroedvrouw ook verpleegster op IZ was en daar ervaring in de cardiologie opdeed.